Cakóháza Község Önkormányzata
 Magyar Falu Program

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2021.
A "Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása" című, MFP-KEB/2021 kódszámú pályázatán 1 048 240 Ft, azaz egymillió-negyvennyolcezer-kettőszáznegyven forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk rendezvénysátorra, hangosítási eszközre és lángossütőre. 
Támogatói okirat száma: 3296144434

Faluházak felújítása

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Faluházak felújítása - 2020 című, MFP - FHF/2020 kódszámú pályázaton önkormányzatunk 2.842.763,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-hétszázhatvanhárom forint támogatást nyert.
Támogatói okirat száma:  3108943284
Pályázati célunk a Polgármesteri Hivatal irodahelyiségébe beépített szekrény és tárgyaló-szék beszerzése, az épület ablakaira redőny és szúnyogháló, a bejárati ajtóra szúnyogháló, a kultúrház aljzatának és a főbejárat lépcsőjének felújítása. 
Pályázat megvalósítása megtörtént, az elszámolás benyújtásra került.

A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

"A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat.
Támogatói okirat száma: 3013970782
Támogatás összege: 781 639 Ft, melyet sör asztalok és padok beszerzésére, zenés műsorra fordítottunk.

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

"MFP-KKE/2019 kódszámú: Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" pályázat.
Támogatói okirat száma: 3020104802
Támogatási összeg: 873.029 Ft

Temető fejlesztés

"Temető fejlesztése című, MFP-FFT/2019 kódszámú pályázat"
Támogatói okirat száma: 3020390278
Támogatás összege: 2 303 336 Ft.
Pályázatunkat Urnafal kialakítására nyújtottuk be amit sikeresen elnyertünk, tartalmaz 18 darab egyes és 6 darab kettes urnahelyet.
Elsődleges célunk az urnafal megépítésével az, hogy a temető rendezettebb, esztétikusabb képet mutasson, az elhanyagolt sírok száma csökkenjen, a temetőbe látogatókat pedig kulturált környezet fogadja szeretett hozzátartozójukra való emlékezéskor.

Orvosi eszköz beszerzés

A „Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Orvosi eszköz" c. MFP-AEE/2019 kódszámú alprogramján 2.029.830 Ft.
Támogatói okirat száma: 3088071863
Pályázatunkat a legszükségesebb orvosi eszközök beszerzésére nyertünk el.
A támogatás fő célja a települések számára a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése.
A pályázat megvalósítása megtörtént, már az elszámolás is benyújtásra került.

Orvosi rendelők fejlesztése

A „Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Orvosi rendelők fejlesztése-2020" című, MFP-HOR/2020 kódszámú alprogramján 3 149 661 Ft, azaz Hárommillió-egyszáznegyvenkilencezer-hatszázhatvanegy forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk.
Támogatói okirat száma: 3089092238.
Pályázatunkat az orvosi rendelő épületének külső szigetelésére, festésére nyertünk el.
A támogatás fő célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása.
A pályázat megvalósítása megtörtént, már az elszámolás is benyújtásra került.

Tanya - és falugondnoki buszok beszerzése 2020.


 A Magyar Faluprogram keretében meghirdetett Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 2020 című MFP-TFB/2020 kódszámú pályázaton 13 369 650 Ft,  azaz tizenhárommillió-háromszázhatvankilencezer-hatszázötven forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk falugondnoki busz beszerzésére.
Támogatói okirat száma: 3184639334

Kommunális eszköz beszerzése - 2021.


A "Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázatán 2 802 297 Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázkettőezer-kettőszázkilencvenhét forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk. 
Támogatói okirat száma: 3300495671
Pályázatunkat kommunális eszközök -  Ravenna RTE 210 pótkocsi, magasnyomású mosó, ágvágó láncfűrész és bozótvágót - beszerzésére nyertük el.
A támogatás fő célja olyan eszközök beszerzése volt, melyek nagy segítséget jelentenek községünk területeinek rendezésében.
 

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021.

A "Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázatán 2 778 912 Ft, azaz kettőmillió-hétszázhetvennyolcezer-kilencszáztizenkettő forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk játszótér fejlesztésére.
Támogatói okirat száma: 3293326349

Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése - 2021.

A "Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése - 2021" című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázatán 2 751 544 Ft, azaz kettőmillió-hétszázötvenegyezer-ötszáznegyvennégy forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk közösségi téren esővédő árnyékoló pavilon építésére.
Támogatói okirat száma: 3296046954

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022.

 "Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022" című, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázatán 580.000 Ft, azaz ötszáznyolcvanezer forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk temető nyilvántartó szoftverre.
Támogatói okirat száma: 3365368022

Kommunális eszköz beszerzése - 2022.

A "Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Kommunális eszköz beszerzése - 2022 című", MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázaton 1.373.500 Ft, azaz egymillió-háromszázhetvenháromezer-ötszáz forint összegben nyert támogatást önkormányzatunk, melyből faaprító gép,  seprőgép és egy hóeke beszerzését tudtuk megvalósítani.
Támogatói okirat száma: 3365624533

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022.

A "Magyar Falu Program" keretében meghirdetett "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című", MFPÖTIK/2022 kódszámú pályázaton 2.740.181 Ft, azaz kettőmillió-hétszáznegyvenezer-egyszáznyolcvanegy forint támogatásban részesült önkormányzatunk, amit egy mobilgarázs (tároló létesítmény) beszerzésére nyertünk el. 
Támogatói okirat száma: 3365384895